Close

Supraveghează ce fac autoritățile cu banii tăi pentru drumuri

DESPRE PROIECT

Asociația Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei derulează proiectul ”Adoptă un drum în Moldova”, una dintre cele trei propuneri alese pentru a fi finanțate în cadrul apelului de proiecte 2019 al Fondului pentru Inovare Civică, componenta Inovare Civică.

Proiectul are ca obiectiv principal monitorizarea infrastructurii rutiere din regiunea Moldovei, cu precădere a drumurilor județene, esențiale pentru comunitățile rurale defavorizate din județele Bacău, Botoșani, Galați, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui, Vrancea.

În proiect sunt implicați voluntari din zona obiectivelor monitorizate, care furnizează periodic informații privind starea drumurilor ”adoptate”.

Proiectul ”Adoptă un drum în Moldova” a apărut din necesitatea de a avea o imagine exactă asupra infrastructurii regionale, în condițiile în care instituțiile care administrează drumurile din județele Moldovei ignoră importanța unei comunicări publice eficiente, și va sta la baza unei strategii pilot de monitorizare a politicilor publice privind infrastructura rutieră.

În derularea proiectului, asociația Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei a avut ca punct de plecare un set de informații oficiale, furnizate de instituțiile județene din domeniu, referitor la: drumurile ce vor fi scoase, în cursul acestui an, la licitație pentru lucrări de execuție, reabilitare, modernizare sau întreținere, ce au fost scoase deja la licitație sau aflate, în prezent, în lucru. Aceste informații au fost verificate, periodic, în teren, cu ajutorul voluntarilor atrași din comunitățile în vecinătatea cărora se efectuează lucrări de infrastructură.

Datele culese de voluntari au fost folosite la realizarea unei hărți interactive a drumurilor din Moldova. Oricine va consulta această hartă va afla, în timp real, în ce stadiu 

sunt lucrările la un drum anume și dacă se respectă graficul de execuție comunicat de autorități.

Proiectul ”Adoptă un drum în Moldova”, care se derulează în perioada 15 ianuarie – 14 iulie 2020, se va încheia cu publicarea unui Raport asupra stării de fapt a infrastructurii rutiere din regiune, care va include un capitol special referitor la prioritățile reale pentru dezvoltarea și modernizarea acestei infrastructuri, realizat de experți în mobilitate socială și economică.


Proiect realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, un program dezvoltat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (www.inovarecivica.fdsc.ro).


Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei (miscareamoldova.ro) este o organizație non-guvernamentală regională, cu filiale în județele Bacău, Botoșani, Galați, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui și Vrancea, care militează pentru introducerea problemelor Moldovei pe agenda națională, pentru deblocarea investițiilor majore în infrastructură, pentru echitate în alocarea resurselor din bugetul central, pentru eficientizare administrativă şi fiscală prin descentralizare şi regionalizare.