Close

Supraveghează ce fac autoritățile cu banii tăi pentru drumuri

VASLUI

40% din drumurile județene și comunale sunt pietruite sau de pământ

  •  
  • Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, la 31 decembrie 2019, județul Vaslui avea 2199 km de drumuri publice, din care 390 km de drumuri naționale (352 km modernizați și 38 km cu îmbrăcăminți ușoare rutiere) și 1809 km de drumuri județene și comunale.
  • Din totalul celor 1809 km de drumuri județene și comunale, 845 km sunt modernizați, 210 km sunt cu îmbrăcăminți ușoare rutiere, 535 km sunt drumuri pietruite și 219 km sunt drumuri de pământ.
  • Din totalul drumurilor modernizate (1197 km) – 231 km au durata de serviciu depășită; iar din totalul celor cu îmbrăcăminți ușoare rutiere (248 km) – 142 km au durata de serviciu depășită.
  • Densitatea drumurilor rutiere la 100 kmp de teritoriu: 41,4. (sursa: https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/lungimea_cailor_de_transport_la_sfarsitul_anului_2019.pdf )
  • Drumurile județene din Vaslui sunt administrate S.C. Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Vaslui (https://ldpvs.ro/) aflată în subordinea Consiliului Județean Vaslui.
  • Drumurile naționale de pe raza județului sunt în administrarea Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași (http://drdpiasi.ro/), care funcționează în cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
  • În cadrul proiectului Adoptă un Drum în Moldova, voluntarii asociației Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei au monitorizat următoarele drumuri din județul Vaslui: DJ 244I: Murgeni (DN 24A) – Sărățeni – Mălușteni – DC67; DJ 245E: DN24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 245L (Costești); Bîrlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246); DJ 243C – Voinești; DJ 248A – Todirești; DJ 244H Dodești – Viișoara.