Close

Supraveghează ce fac autoritățile cu banii tăi pentru drumuri

NEAMȚ

Doar 162 km de drumuri județene și comunale modernizate

  • Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, la 31 decembrie 2019, județul Neamț avea 2039 km de drumuri publice, din care 419 km de drumuri naționale (409 km modernizați și 10 km cu îmbrăcăminți ușoare rutiere) și 1619 km de drumuri județene și comunale.
  • Din totalul celor 1620 km de drumuri județene și comunale, 162 km sunt modernizați, 620 km sunt cu îmbrăcăminți ușoare rutiere, 739 km sunt drumuri pietruite și 99 km sunt drumuri de pământ.
  • Din totalul drumurilor modernizate (571 km) – 340 km au durata de serviciu depășită; iar din totalul celor cu îmbrăcăminți ușoare rutiere (630 km) – 268 km au durata de serviciu depășită.
  • Densitatea drumurilor rutiere la 100 kmp de teritoriu: 34,6. (sursa: https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/lungimea_cailor_de_transport_la_sfarsitul_anului_2019.pdf)
  • Drumurile județene din Neamț sunt administrate de SC DRUPO NEAMȚ SA (https://druponeamt.ro/) aflată în subordinea Consiliului Județean Neamț (www.csjneamt.ro).
  • Drumurile naționale de pe raza județului sunt în administrarea Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași (http://drdpiasi.ro/), care funcționează în cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
  • În cadrul proiectului Adoptă un Drum în Moldova, voluntarii asociației Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei au monitorizat următoarele drumuri din județul Neamț: Axa Rutieră strategică 3, Piatra Neamț – Mărgineni – Făurei – Horia – Ion Creangă – Icușești – limită jud. Bacău; DJ 157A Dulcești – Talpa; DJ 209B, Mălini – Stănișoara – Borca; DJ 127A; DJ 207A, Roman – Bâra – Nistria; DJ 155F; DJ 157G; DJ 159.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *