Close

Supraveghează ce fac autoritățile cu banii tăi pentru drumuri

Proiectul prevede lărgirea platformei drumului la opt metri, realizarea a două benzi de circulație a câte trei metri fiecare, două benzi de încadrare și acostamente.
Structura drumului va fi refăcută în totalitate, decaparea straturilor existente ce o formează realizându-se până la o adâncime de 20,00 cm.
Dispozitivele de colectare și evacuare a apelor provenite din precipitații vor fi compuse din: șanțuri din pământ; șanțuri din beton, podețe transversale, podețe laterale noi .
Vor fi reabilitate toate elementele pentru scurgerea apelor pluviale: șanțuri, rigole, podețe, precum și podurile de la km 13+762 și km 16+139.
Astăzi a fost semnat contractul de modernizare și reabilitare a porțiunii cuprinse între pe sectorul cuprins între Mânzătești și Ungheni. (sursa: Consiliul Județean Iași)